Uusimmat uutiset

Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen ja lasten lääketieteen ammattilaisten yhteinen julkilausuma poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista

8.10.2013

Annetaan poikien itse päättää ympärileikkauksesta

Poikien ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi aiheuttaa myös vakavia komplikaatioita. Tästä syystä suostumukseen kykenemättömälle henkilölle ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus loukkaa perustavanlaatuisia lääkintäeettisiä periaatteita.

Pikkupoikien ympärileikkaukselle ei Pohjoismaissa ole terveydellisiä perusteita. Seikat, jotka voivat puoltaa aikuisten miesten ympärileikkausta, ovat hyvin epäolennaisia pienten lasten kannalta Pohjoismaissa. Pojat voivat myöhemmin itse ottaa kantaa toimenpiteeseen, kun he ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenevät antamaan siihen suostumuksensa.

Lapsiasiavaltuutettuina ja lasten lääketieteen ammattilaisina olemme sitä mieltä, että suostumukseen kykenemättömälle lapselle tehtävä ympärileikkaus, jolle ei ole lääketieteellisiä perusteita, on ristiriidassa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklan sekä 24 artiklan kanssa. 12 artiklan mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevissa asioissa. 24(3) artiklan mukaan lasta on suojattava hänen terveyttään mahdollisesti vahingoittavilta perinteisiltä tavoilta.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on vuonna 2013 kehottanut kaikkia maita lakkauttamaan toimenpiteet, jotka vaarantavat lapsen koskemattomuutta ja ihmisarvoista kohtelua ja, jotka ovat vaarallisia tyttöjen ja poikien terveydelle. Mielestämme on olennaista, että vanhemman oikeuksia ei tässä yhteydessä aseteta etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten oikeutta uskonnollisten tai perinteisten tapojen harjoittamiseen.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut ja lasten lääketieteen ammattilaiset haluavat toimia sen puolesta, että ympärileikkaus voitaisiin suorittaa vasta, kun poikalapsi voi itse antaa siihen tietoisen suostumuksensa. Tämän edellytyksenä on, että poika on saavuttanut sellaisen iän ja kehitystason, että hän pystyy ymmärtämään hänelle annetun toimenpidettä koskevan tarpeellisen tiedon..

Toivomme, että kaikki asianosaiset voisivat käydä kunnioittavaa vuoropuhelua siitä, miten pojille voitaisiin parhaiten varmistaa täydet vaikutusmahdollisuudet ympärileikkauskysymyksessä.

Kehotamme myös maidemme hallituksia tiedottamaan lapsen oikeuksista ja toimenpiteen terveydellisistä riskeistä ja seurauksista. Pyydämme Pohjoismaiden hallituksia ryhtymään tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että pojat voivat itse päättää haluavatko he ympärileikkauksen.

Oslossa 30.9.2013
Anne Lindboe, lapsiasiavaltuutettu, Norja
Fredrik Malmberg, lapsiasiavaltuutettu, Ruotsi
Maria Kaisa Aula, lapsiasiavaltuutettu, Suomi
Per Larsen, lapsiasianeuvoston puheenjohtaja, Tanska
Margrét María Sigurðardóttir, lapsiasiavaltuutettu, Islanti
Aaja Chemnitz Larsen, lapsiasiamies, Grönlanti
Hans Skari, johtaja, Barnekirugisk forening, Norja
Trond Markestad, lääkintäeettisen neuvoston puheenjohtaja, Norja
Jan Petter Odden, johtaja, Norsk barnelegeforening, Norja
Kirsti Egge Haugstad, Norsk barnesykepleierforbund, Norja
Lise Janne Wang, Landsgruppen av helsesøstre, Norja
Olle Söder, puheenjohtaja. Svenska barnläkarföreningen, Ruotsi
Gunnar Göthberg, dosentti, Barnkirurgisk förening, Ruotsi
Ingólfur Einarsson, puheenjohtaja, Icelandic Pediatric Society, Islanti
Þráinn Rósmundsson, Yfirlæknir barnaskurðlækninga, Fulltrúi Barnaskurðlæknafélags Íslands Barnaspítala Hringsins, Islanti
Ragnar Bjarnason, Prófessor, Yfirlæknir barnalækninga, Barnaspítala Hringsins, Landspítali, Islanti

Lähde: www.lapsiasia.fi


Lapsiasiavaltuutetuilta julkilausuma poikien rituaalisista ympärileikkauksista

8.10.2013

Annetaan poikien itse päättää ympärileikkauksesta

Poikien ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi aiheuttaa myös vakavia komplikaatioita. Tästä syystä suostumukseen kykenemättömälle henkilölle ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus loukkaa perustavanlaatuisia lääkintäeettisiä periaatteita.

Pikkupoikien ympärileikkaukselle ei Pohjoismaissa ole terveydellisiä perusteita. Seikat, jotka voivat puoltaa aikuisten miesten ympärileikkausta, ovat hyvin epäolennaisia pienten lasten kannalta Pohjoismaissa. Pojat voivat myöhemmin itse ottaa kantaa toimenpiteeseen, kun he ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenevät antamaan siihen suostumuksensa.

Lapsiasiavaltuutettuina ja lasten lääketieteen ammattilaisina olemme sitä mieltä, että suostumukseen kykenemättömälle lapselle tehtävä ympärileikkaus, jolle ei ole lääketieteellisiä perusteita, on ristiriidassa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklan sekä 24 artiklan kanssa. 12 artiklan mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevissa asioissa. 24(3) artiklan mukaan lasta on suojattava hänen terveyttään mahdollisesti vahingoittavilta perinteisiltä tavoilta.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on vuonna 2013 kehottanut kaikkia maita lakkauttamaan toimenpiteet, jotka vaarantavat lapsen koskemattomuutta ja ihmisarvoista kohtelua ja, jotka ovat vaarallisia tyttöjen ja poikien terveydelle. Mielestämme on olennaista, että vanhemman oikeuksia ei tässä yhteydessä aseteta etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten oikeutta uskonnollisten tai perinteisten tapojen harjoittamiseen.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut ja lasten lääketieteen ammattilaiset haluavat toimia sen puolesta, että ympärileikkaus voitaisiin suorittaa vasta, kun poikalapsi voi itse antaa siihen tietoisen suostumuksensa. Tämän edellytyksenä on, että poika on saavuttanut sellaisen iän ja kehitystason, että hän pystyy ymmärtämään hänelle annetun toimenpidettä koskevan tarpeellisen tiedon.

Toivomme, että kaikki asianosaiset voisivat käydä kunnioittavaa vuoropuhelua siitä, miten pojille voitaisiin parhaiten varmistaa täydet vaikutusmahdollisuudet ympärileikkauskysymyksessä.

Kehotamme myös maidemme hallituksia tiedottamaan lapsen oikeuksista ja toimenpiteen terveydellisistä riskeistä ja seurauksista. Pyydämme Pohjoismaiden hallituksia ryhtymään tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että pojat voivat itse päättää haluavatko he ympärileikkauksen.

Oslossa 30.9.2013

Anne Lindboe, lapsiasiavaltuutettu, Norja
Fredrik Malmberg, lapsiasiavaltuutettu, Ruotsi
Maria Kaisa Aula, lapsiasiavaltuutettu, Suomi
Per Larsen, lapsiasianeuvoston puheenjohtaja, Tanska
Margrét María Sigurðardóttir, lapsiasiavaltuutettu, Islanti
Aaja Chemnitz Larsen, lapsiasiamies, Grönlanti
Hans Skari, johtaja, Barnekirugisk forening, Norja
Trond Markestad, lääkintäeettisen neuvoston puheenjohtaja, Norja
Jan Petter Odden, johtaja, Norsk barnelegeforening, Norja
Kirsti Egge Haugstad, Norsk barnesykepleierforbund, Norja
Lise Janne Wang, Landsgruppen av helsesøstre, Norja
Olle Söder, puheenjohtaja. Svenska barnläkarföreningen, Ruotsi
Gunnar Göthberg, dosentti, Barnkirurgisk förening, Ruotsi
Ingólfur Einarsson, puheenjohtaja, Icelandic Pediatric Society, Islanti
Þráinn Rósmundsson, Yfirlæknir barnaskurðlækninga, Fulltrúi Barnaskurðlæknafélags Íslands Barnaspítala Hringsins, Islanti
Ragnar Bjarnason, Prófessor, Yfirlæknir barnalækninga, Barnaspítala Hringsins, Landspítali, Islanti

Julkilausuma löytyy lapsiasiavaltuutetun sivuilta.
Lue lisäksi Suomen lapsiasiavaltuutetun mediatiedote aiheesta täältä.


Sexpo-säätiö vaatii 18 vuoden ikärajaa poikien ympärileikkauksille

4.10.2013

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous sekä Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutetut yhdessä lastenlääkärien kanssa ovat juuri ottaneet kantaa poikien rituaalisiin ympärileikkauksiin. Molemmat ovat esittäneet päätöslauselman, jossa kehotetaan valtioita ryhtymään toimiin lasten suojelemiseksi haitallisilta perinteiltä. Sexpo-säätiö vaatii Suomen valtiolta pikaisia toimia, jotta ympärileikkauksille asetettaisiin 18 vuoden ikäraja.

Päätöslauselmat ovat linjassa Sexpo-säätiön EHJÄ-hankkeessa kerätyn tiedon ja kokemuksen kanssa. Alaikäisille pojille tehtävät ei-hoidolliset ympärileikkaukset aiheuttavat lukuisia haittoja sekä rikkovat pojan oikeutta kehon koskemattomuuteen. Leikkaus on aina peruuttamaton ja siihen liittyy riskejä, jotka ovat pahimmillaan johtaneet lapsen kuolemaan. Ympärileikkaukset ovat konkreettinen uhka poikien fyysiselle ja henkiselle terveydelle.

Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa suomalaiset kansanedustajat tuomitsivat lasten ympärileikkaukset. Heidän mukaansa vanhempien vastuulla on suojella lastaan, mutta jos he eivät sitä tee, on viranomaisten puututtava asiaan. Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja, Tommi Paalanen muistuttaa, että ”Lasten sukupuolielinten silpominen on ilmiselvä loukkaus lapsen oikeuksia ja seksuaalioikeuksia vastaan, johon on velvollisuus puuttua jämäkästi.”

Myös Lastensuojelun Keskusliitto on aiemmin tänä vuonna vaatinut, että valtion on viipymättä aloitettava toiminta poikien ympärileikkausten lopettamiseksi. Ympärileikkausten haitallisuudesta ja eettisistä ongelmista on runsaasti tutkittua tietoa, jota ei voida enää sivuuttaa. Lasten oikeudet on asetettava uskonnollisten ja kulttuuristen perinteiden edelle.

Lähteet

Resolution: Let Boys Decide for Themselves Whether or Not They Want to Be Circumcised. Nordic Children’s Ombudspersons. 30.9.2013.
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=31830

Resolution 1952 (2013): Children’s right to physical integrity. 1.10.2013.
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20174&lang=en

Suomalaisedustajat tuomitsivat lasten ympärileikkaukset. 1.10.2013.
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/ajankohtaista/tiedotearkisto.htx?templateId=37.htx&id=6033&cache=no#phx_top

Lisätietoja
Tommi Paalanen, toiminnanjohtaja
050 469 2937, tommi.paalanen[at]sexpo.fi