Rahoitus ja yhteistyötahot

EHJÄ-hankkeen rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat muun muassa:

Doctors Opposing Circumcision
Genital Autonomy
Lastensuojelun Keskusliitto
Metropolia
NOCIRC
NORM-UK
ODL
The Royal Dutch Medical Association