EHJÄ-hanke

Sexpo-säätiö käynnisti vuonna 2011 Raha-automaattiyhdistyksen tuella hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia valistuksen avulla. Hanke tiedottaa ympärileikkausten riskeistä, haitoista ja eettisistä ongelmista.

Hankkeen keskeisiä tehtäviä ovat tiedon kerääminen ja koonti, materiaalin tuottaminen, verkoston luominen sekä kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun osallistuminen. Hankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita lääketieteen, lastensuojelun, tasa-arvon, seksologian, ihmisoikeuksien ja etiikan aloilta.

Sexpo on vastustanut lasten sukupuolielinten silpomista johdonmukaisesti koko olemassaoloaikansa ajan. Toimintaan on kuulunut muun muassa  lausuntojen antaminen lainsäädäntö- ja viranomaisprosesseissa sekä materiaalien tuottaminen ja kääntäminen ympärileikkausten haitoista ja ihmisoikeusongelmista.

Yhteystiedot                                     

Tiina Vilponen
Viestintävastaava
050 432 3461
tiina.vilponen[at]sexpo.fi